BETINGELSER FOR DELTAGERE

1. Generelt

Den digitale platform GoJoin er udviklet og stilles til rådighed af AOF Danmark, CVR-nr. 31460115. Aktiviteter angivet i GoJoin App og website er ikke organiseret og udbudt efter reglerne i Folkeoplysningsloven (lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet).

Disse betingelser finder anvendelse ved din tilmelding til aktiviteter via GoJoin app og website. Det er en betingelse for din brug af GoJoin, at:

Der gælder andre betingelser for udbud af aktiviteter. Du kan i GoJoin App og website finde de betingelser, der gælder for udbyderne.

Hvis du deltager i en aktivitet, for hvilken der er deltagerbetaling, skal du have Danske Banks MobilePay installeret ved køb i app’en. Ved køb på website benyttes betalingskort.

2. GoJoin

GoJoin platformen fungerer som kontaktflade mellem udbydere af aktiviteter og dig som deltager. AOF Danmark er ikke selv udbyder eller leverandør af aktiviteterne, men formidler blot kontakten. Evt. klager over indholdet af aktiviteter skal rettes direkte til udbyderen. Udbyders navn, e-mail og evt. virksomhedsnummer (CVR-nr.) er angivet det sted, hvor du finder knappen "Tilmeld".

3. Tilmelding til aktiviteter

Du tilmelder dig aktiviteter i app’en ved tryk på knappen "Tilmeld" og dernæst på knappen "Bekræft og betal", hvorefter din egen MobilePay aktiveres. På websitet betales der med betalingskort. Du kan betale med dankort, Visa/Dankort, Visa Elektron og Mastercard.

4. Kvittering for modtagelse af tilmelding

Når du har tilmeldt dig, modtager du en elektronisk kvittering for din tilmelding.

5. Priser og betaling

Alle priser på GoJoin er i danske kroner og inkl. evt. moms og andre afgifter. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du, at AOF Danmark modtager din betaling på vegne af aktivitetens udbyder. Du foretager betalingen via din egen MobilePay på GoJoin app, og MobilePay sørger for kvittering til dig. På website foretages betalingen med betalingskort.

AOF Danmark garanterer, at beløbet tilbagebetales, hvis du foretager rettidig afbestilling, eller hvis aktiviteten aflyses. Administrationsgebyret tilbagebetales ikke. Ved evt. tilbagebetaling vil vi anmode dig om at sende os kontooplysning for den bankkonto, hvortil tilbagebetaling skal foretages. Oplysningerne gives i GoJoin App og website under profil-indstillinger.

6. Administrationsgebyr til GoJoin

AOF Danmark opkræver i tillæg et administrationsgebyr fra dig på 2 % og minimum 1 kr. af din betaling til udbyder af aktiviteter.

7. Deltagelse i aktivitet

Du modtager direkte fra aktivitetens udbyder de praktiske oplysninger omkring aktivitetens afholdelse.

8. Yderligere information efter tilmelding

Vi sender dine kontaktoplysninger til udbyder, så du kan modtage evt. yderligere information direkte fra udbyder. Hvis en aktivitet undtagelsesvis aflyses, vil det fremgå i GoJoin app'en og website, og du vil modtage en e-mail om aflysningen.

9. Fortrydelsesret

Du kan helt frem til 14 dage før aktivitetens afholdelse afbestille din deltagelse i aktiviteten. Ved rettidig afbestilling sendes deltagergebyret retur men administrationsgebyret på 2 % og minimum 1 kr. sendes ikke retur.

Afbestilling foretages ved at du benytter knappen "Afmeld". Dine tilmeldinger finder du under ”Tilmeldinger” i GoJoin App og website. Ved hver tilmeldt aktivitet er en stor rød knap, hvor der står "Afmeld". Du kan afmelde helt frem til aktiviteten afholdelses, men du får ikke penge tilbage, hvis afmelding sker senere end 14 dage før.

Tilmelding til en aktivitet på GoJoin er undtaget fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, som ikke omfatter tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller indenfor hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

10. Reklamation

Reklamation skal rettes til aktivitetens udbyder. Udbyders navn, adresse og e-mail er angivet det sted, hvor du finder knappen "Tilmeld". Under punktet "Tilmeldinger –Tidligere" kan du ligeledes finde udbyders e-mail. Hvis du retter din reklamation til AOF Danmark vil vi vurdere reklamationen sammen med udbyderen.

Du reklamerer ved at kontakte udbyder skriftligt pr. brev eller e-mail på den der anførte adresse. Alt afhængig af problemet kan du enten få pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at problemet ikke er opstået som følge af din egen adfærd.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget problemet. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig. Reklamation inden for 2 måneder efter, at problemet blev opdaget, er altid rettidig.

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage videre instrukser.

11. Ansvar

Evt. ansvar i forbindelse med aktiviteternes afholdelse og indhold er som udgangspunkt et forhold mellem dig som deltager og udbyder, da deltager og udbyder er nærmest til at vurdere, om aktiviteten er gennemført som aftalt. Reklamation kan dog også rettes til AOF Danmark.

Jeg accepterer, at deltagelse i VILD MAD arrangementer sker på eget ansvar og at VILD MAD ikke er ansvarlig for min eller andres sikkerhed eller sundhed i forbindelse med arrangementerne.

12. Persondata

Du skal oplyse:

Hvis du vil, kan du endvidere angive en profil og indlægge et profilbillede. Hvis du benytter din Facebook profil, vil dit Facebook profilbillede automatisk blive overført til din GoJoin profil.

Dine oplysninger og evt. profilbillede videregiver vi til aktivitetens udbyder. Når du tilmelder dig en aktivitet vil dit navn og evt. profilbillede vises offentligt på den tilmeldte aktivitet. E-mailadresse videregives kun til aktivitetens udbyder.

Ovenstående data bliver gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, sammen med oplysning om hvilke aktivitet du har tilmeldt dig. Derefter slettes oplysningerne.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af udbyderens virksomhed eller AOF Danmark. Evt. videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Du har mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse her imod samt fremsætte krav om berigtigelse eller sletning i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til AOF Danmark via e-mail support@gojoin.dk.

Tilsvarende kan du hos udbyder anmode om indsigt, gøre indsigelse og fremsætte krav om berigtigelse eller sletning. Henvendelse i den forbindelse rettes til udbyder på den i GoJoin App og website anførte e-mail for udbyder.

13. Indsamling af data

Ved at benytte GoJoin app accepterer du, at vi indsamler data omkring brugen af app'en. Denne data indsamles for at analysere og forbedre brugeroplevelsen.

14. Lovvalg og værneting

Tvister mellem en forbruger og en udbyder eller AOF Danmark kan indbringes for Center for Klageløsning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Att: Center for Klageløsning. Læs mere om klageadgang, beløbsgrænser, gebyrer, proces mv. på Center for Klageløsning

Tilmelding på GoJoin og disse betingelser er undergivet dansk ret, og tvister afgøres af de danske domstole, såfremt parterne ikke selv kan blive enige om en mindelig løsning.