BETINGELSER FOR UDBYDERE AF AKTIVITETER

1. Generelt

Den digitale platform GoJoin er udviklet og stilles til rådighed af AOF Danmark, CVR-nr. 31460115. Aktiviteter angivet i GoJoin App og website er ikke organiseret og udbudt efter reglerne i Folkeoplysningsloven (lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet).

Disse betingelser finder anvendelse ved dit udbud af aktiviteter via GoJoin app og website. Det er en betingelse for din brug af GoJoin til udbud af aktiviteter, at:

Der gælder andre betingelser for deltagerne. Du kan i GoJoin App og på website finde de betingelser, der gælder for deltagerne og deres tilmelding.

2. GoJoin

Formålet med GoJoin er at give borgerne mulighed for at deltage i eller selv tilbyde aktiviteter, som de finder væsentlige.

GoJoin platformen fungerer som kontaktflade mellem udbydere af aktiviteter og deltagere. AOF Danmark formidler blot kontakten ved at stille GoJoin App og website til rådighed.

Følgende betingelser gælder for brug af GoJoin App og website til udbud af aktiviteter:

AOF Danmark kan uden varsel efter sit eget frie skøn fjerne en aktivitet fra GoJoin App og website, hvis AOF Danmark skønner, at betingelserne for optagelse ikke er til stede.

3. Tilmelding til aktiviteter

Deltagerne tilmelder sig aktiviteter ved tryk på knappen "Tilmeld" og dernæst på knappen "Bekræft og betal", hvorefter deltagernes egen MobilePay aktiveres i app’en. På websitet benyttes betalingskort.

4. Yderligere information efter tilmelding

Vi sender dig oplysning om deltagernes tilmelding, navn og e-mail, så du kan sende evt. yderligere information direkte til deltageren. Formålet er alene at give deltageren information om den konkrete aktivitet. Informationen må ikke benyttes til lovstridig markedsføring af andre aktiviteter ved overtrædelse af reglerne om uopfordret elektronisk henvendelse eller anden lovgivning.

Hvis en aktivitet undtagelsesvis aflyses, skal dette straks registreres i GoJoin App eller på websitet, der automatisk sender en mail til de tilmeldte deltagere.

5. Fortrydelsesret

Deltagerne kan helt frem til 14 dage før aktivitetens afholdelse afbestille deltagelse i aktiviteten. Ved rettidig afbestilling sendes deltagergebyret retur til deltageren, og du modtager ingen betaling.

GoJoin App sender dig automatisk besked ved evt. afbestilling.

6. Priser og betaling

Alle priser på GoJoin er i danske kroner og inkl. evt. moms og andre afgifter.

Du har selv ansvaret for, at gældende lovgivning vedrørende moms og skat overholdes, herunder at din egen faktura til deltager overholder lovgivningens krav. Ved årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere skal du momsregistreres.

Ved at acceptere disse betingelser accepterer du, at AOF Danmark modtager deltagerens betaling på dine vegne og opbevarer pengene, indtil aktiviteten er afholdt. Hvis der ikke er afbestilling, sender AOF Danmark pengene videre til dig, når aktiviteten er afholdt.

AOF Danmark garanterer, at beløbet videresendes, når aktiviteten blev afholdt som annonceret. Når AOF Danmark ikke senest 48 timer efter den planlagte afslutning fra deltagerne, dig eller på anden vis har fået oplyst, at aktiviteten ikke blev holdt som annonceret, videresendes beløbet senest 72 timer efter aktivitetens planlagte afslutning.

7. Administrationsgebyr til GoJoin

Ved tilmelding opkræver AOF Danmark fra deltageren et administrationsgebyr på 2 % af deltagernes betaling til dig som udbyder af aktiviteter.

8. Reklamation

Evt. klager fra deltagerne vil blive rettet direkte til dig som udbyder af aktiviteten. Du skal sørge for høflig, hurtig og effektiv håndtering af klager. Deltagerne får via GoJoin App og website oplyst dit navn, adresse og e-mail. Har du et virksomhedsnummer skal der linkes til dette fra aktiviteten.

Deltagerne oplyses om, at evt. klager skal rettes til dig skriftligt pr. brev eller e-mail på den i GoJoin App og website anførte adresse.

9. Ansvarsfraskrivelse

Evt. ansvar i forbindelse med deltagernes tilmeldinger og deltagelse i aktiviteter er et internt forhold mellem deltageren og dig som udbyder. AOF Danmark stiller blot GoJoin platformen til rådighed som formidler. AOF Danmark fraskriver sig ethvert ansvar for deltagernes adfærd.

AOF Danmarks ansvar for videreformidling af betalinger fra deltager kan ikke overstige det af deltager faktisk betalte beløb med fradrag af administrationsgebyret.

Jeg indestår for at alle oplysninger jeg giver til deltagerne ved VILD MADs arrangementer er korrekte og i overensstemmelse med relevant lovgivning, og accepterer at påtage mig ethvert ansvar for deltagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med de VILD MAD arrangementer, som jeg er formidler på.

10. Persondata

Deltagernes persondata skal behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om behandling af persondata.

Oplysninger må ikke videregives eller sælges til tredjepart.

Deltagerne skal gives mulighed for indsigt i din registrering af data om deltageren, og deltageren kan gøre indsigelse herimod samt kræve berigtigelse eller sletning af forkerte data i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger.

Din egen GoJoin profil og evt. profilbillede vil være tilgængelig for deltagerne.

Ved at benytte GoJoin app og website accepterer du, at vi indsamler data omkring brugen af app'en og websitet. Denne data indsamles for at analysere og forbedre brugeroplevelsen.

11. Lovvalg og værneting

Udbud af aktiviteter på GoJoin App, website og disse betingelser er undergivet dansk ret, og tvister afgøres af de danske domstole.

Hvis en deltager klager over dig og/eller den tilbudte aktivitet til Center for Klageløsning, er du forpligtet til loyalt at medvirke til en løsning af tvisten ved dette forum.

Hvis du selv optræder som forbruger, kan du selv indbringe evt. klage over AOF Danmark for Center for Klageløsning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Att: Center for Klageløsning. Læs mere om klageadgang, beløbsgrænser, gebyrer, proces mv. på Center for Klageløsning